SVENSKA MYNT                                    Box 4182 - 203 13 MALMÖ - Tel: 040-30 57 03 - Epost:info@svenskamynt.se

 
SVERIGE	AMERIKA	EUROPA	ÖVRIGT	BESTÄLL	OM SVENSKA MYNT

 

Mynt från:

 Sverige

 Amerika

 Europa

 Övrigt

 

 

Sverige

 

Karl XV:s Carolin

Det sista svenska guldmyntet som präglades innan Sverige gick över till valutan kronor var Carolinen. Tanken var att myntet skulle kunna användas internationellt och var under perioden ett giltigt betalningsmedel även i Frankrike. Carolinen präglades endast under fyra år och får anses som en raritet bland svenska guldmynt. Utgivningsperioden var mellan 1868-1872 med undantag för 1870, då inget mynt präglades. Dessutom har myntet enligt många den vackraste reversen av alla svenska guldmynt.

Pris: 5 950 kr

Beställ här

 

Oscar II:s guldmynt - Sveriges första guldkronor

De första svenska guldmynten i kronor präglades av Oscar II. Han införde guldmyntfoten i Sverige och med den präglades det första kronguldet i valörerna 20 kr, 10 kr och 5 kr. Mynten gavs ut mellan 1873-1902 och får anses som klassiker av svenska guldmynt.  

Tyvärr har en stor del av mynten smälts ner under tider med höga guldpriser och uppskattningsvis finns endast ett tiotal procent kvar av de ursprungliga upplagorna. Detta gör att det är svårt att hitta mynt av bra kvalitet. I vårt myntset ”De första guldkronorna”, ingår Oscar II:s 20 kr, 10, kr och 5 kr i ocirkulerad kvalitet. Tre historiska mynt i toppklass. 

Pris: 8 450 kr

Beställ här 

 

Gustav V - Sveriges sista 5 kr i guld

Den sista svenska 5 kr i guld präglades bara under ett enda årtal - 1920. Myntet ingick i den skandinaviska myntunionen som upphörde fem år senare. Gustav V:s 5 kr i guld blev därmed den sista 5 kr i guld som präglades för reguljärt bruk.

Pris: 1 790 kr

Beställ här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Svenska Mynt - Box 4182 - 203 13 MALMÖ - Tel: 040-30 57 03 - E-post:info@svenskamynt.se